top of page

Länsstyrelsen upphäver bygglovet för ny tennishall

Tyvärr upphäver länsstyrelsen byggnadsnämnden beslut ang bygglov för nybyggnation av ny tennishall.

Länsstyrelsen bedömer att tennishallen bör prövas genom en detaljplaneprocess för en fullständig prövning av markens lämplighet för åtgärden och en lämplig utformning av bebyggelsemiljön.

Klubbledning och styrelsen kommer att se över möjligheterna framåt och kommer ut med mer information inom kort.


Hälsningar

Patrik Larsson

Klubbchef

Kungsbacka TK
Senaste inlägg

Visa alla

Imorgon startar Kungsbackadubbeln igång och vi har 160 spelare som kommer till start. Knappt 50 av deltagarna kommer från KTK. Vi hälsar samtliga varmt välkomna! Ni hittar lottning och speltider nedan

bottom of page