top of page

KTK blev certifierade
för fjorte året i rad!

Kungsbacka Tennisklubb har arbetat sedan 2010 med att Hälsocertifiera verksamheten i föreningen. Hälsocertifieringen fungerar som en kvalitetsmärkning där föreningen ska arbeta för att medlemmarna i föreningen kan verka i en ännu tryggare föreningsmiljö.

Tanken med hälsocertifieringen är att idrottsföreningar ska kunna höja kvaliteten i sin verksamhet och stärka sitt varumärke genom att ta fram en rad olika policys och handlingsplaner. Allt för en bättre och tryggare föreningsverksamhet. Föreningen får även 50 kronor extra per medlem i medlemsbidrag.

Tre mål för att uppnå certifiering:

  • Utveckla det drogförebyggande arbetet

  • Värdegrun

  • Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare

certifiering_logo1_gron_rund.png
bottom of page