top of page

Värdegrundsarbete

Kungsbacka TK skall vara den mest utvecklande mötesplatsen för tennisspelare på alla nivåer.

Kungsbacka TK vill bedriva tennisspel på alla nivåer och i en positiv anda så att det utvecklar medlemmarna såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Verksamheten skall vara öppen för alla oavsett ålder, kön, religion och nationalitet

Tennis bollar

Värderingar

Tennis ska vara kul på alla nivåer – Vi har skoj tillsammans! Vi uppmuntrar varandra och eftersträvar tillsammans en glad stämning Sportmannaskap och laganda – Det innebär att vara sitt bästa jag på och utanför banan. Vi lyfter kompisen, med- och motspelaren och spelar utifrån Fair Play. Vi bryr oss om varandra och hejar på varandra Föräldrastöd och engagemang – Bjud in! Alla ska vara med. Tillsammans bidrar vi alla till en vä lkomnande atmosfär där alla ges möjlighet att vara engagerade och delaktiga i klubbens verksamhet Respekt och disciplin – är viktigt för oss. Det innebär att vara ärlig och att visa hänsyn och uppskattning. Det innebär också att ta ansvar-ansvar för sitt beteende, sin träning samt sina och klubbens ägodelar Transparens och öppenhet – Genom information och kommunikation skapar vi tydlighet och tillgä nglighet till verksamhetens olika delar. Genom utbildning, utvärdering och välkomnande av nya idéer utvecklar och förbättrar vi vår verksamhet

Hälsocertifierad verksamhet

Hälsocertifieringen fungerar som en kvalitetsmärkning där föreningen ska arbeta för att medlemmarna i föreningen kan verka i en ännu tryggare föreningsmiljö.

Tanken med hälsocertifieringen är att idrottsföreningar ska kunna höja kvaliteten i sin verksamhet och stärka sitt varumärke genom att ta fram en rad olika policys och handlingsplaner. Allt för en bättre och tryggare föreningsverksamhet. Föreningen får även 50 kronor extra per medlem i medlemsbidrag.

Tre mål för att uppnå certifiering: 

•Drogförebyggande arbete

•Värdegrundsarbete

•Fördjupad ledarutbildning

Certifiering 2023

bottom of page