top of page

Verksamhet

KUNGSBACKA TENNISKLUBB

Pojke på en tennisbana

Minitennis (Röd)

Röd (Minitennis) 45min-60min/vecka. All träning bedrivs med röd boll.
 

Mål – Träningen skall bedrivas på ett roligt och lärorikt sätt där barnen får lära sig teknik, koordination, bollkänsla, rörelsemönster, snabbhet mm. Denna träning är en första kontakt med sporten och det är ytterst viktigt att glädjen står i fokus. Det främsta målet är att alla barn skall tycka att det roligt och att de genom utveckling fortsätter sin ”tennisresa” till nivå röd 1, 2, 3 osv.

Röd 1, 2, 3 (35 st.) – Från Play & Stay konceptet vidare till Röd 1, 2, 3 beroende på färdigheter inom teknik, fysik och det mentala. På nivå 3 tränar man över stort nät.

Mål – Det skall finnas chans att träna 2-3 timmar i veckan på denna nivå. Idag är situationen träning 1-2 timmar. Utvecklas inom olika kunskapsområden och genom hjälp av separata övningar själva på ett tidigt stadium förstå träningens innebörd. Från nivå Röd 1, 2, 3 får man på egen hand en kunskapskoll (hänvisning till separata övningsdokument).

Aktiviteter – Klubbmatcher, tenniscamps. Start för röd nivå 3 att testa på lilla klubbtouren (midi).

Orange (Midi)

Orange Nivå.  Alla olika nivåer följs av en röd tråd i träningen. Tränarna använder sig av en övningsbank som passar in på denna nivå. Viktigt att få barnen att förstå syftet med träningen och öka barnens fysiska färdigheter. Merparten av träningen bedrivs med orange boll (midi). Ges möjlighet att träna 1-3 tim/veckan.

Mål – Fortsätta att utvecklas inom de olika områdena genom en långsiktig plan. Ej för tidigt ”stressa” vidare till grön nivå, utan att ha tävlat inom lilla klubbtouren (midi).

Aktiviteter – Klubbutbyten, tenniscamps, träningsläger, lilla klubbtouren (midi), möjlighet till seriespel mm.

15145482-76D3-4921-A9D7-DFC0869DDC20.JPG
3BF02DAA-8665-4C32-8C06-4CA497DD4D34.JPG

Grön (Maxi)

Grön Nivå. Merparten av all träning bedrivs med grön boll (maxi), men beroende på svårighetsgrad och syftet på övning använder vi fortfarande varierande typ av boll. Tränarna följer som ovanstående nivåer en röd tråd, med passande  övningsdokument som handledning. Precis som i Röd och Orange nivå skapar vi möjlighet för eleven att förstå syftet med träningen. På denna nivå lägger vi stor tonvikt på det tekniska och taktiska områdena. Ges möjlighet att träna 2-4tim/veckan.

Mål – hjälpa eleven att ha en bred kunskaps bas att bygga vidare på när han/hon börjar träna med ”gul” boll. Sträva efter att så många elever som möjligt känner tryggheten och glädjen att vilja tävla i lilla klubbtouren (maxi.). På så sätt blir inte steget så stort att tävla senare i större samanhang.

Aktiviteter – Klubbutbyten, tenniscamps, träningsläger, lilla klubbtouren (maxi), nationella tävlingar, seriespel mm.

Rookie Blå

Rookie blå: Man ska  tycka det är kul att tävla och spela tennis efter egen ambition. Vara delaktig tillsammans med tränare samt träningskompisar att hitta en bra nivå för att kunna utveckla sin tennis på bästa sätt.För att ingå i denna grupp har du utvecklat din tennis inom tidigare nivåer samt är 11-18 år. Merparten av träning sker med hård (gul) boll.

Träningar: 3-5 pass/veckan.

Mål: Kunna utöva tennisens teknik på ett funktionellt sätt. Visa bra energie/glöd, visa respekt för sina motspelare på träning som match. Har ett eget driv med sin träning och träna allsidigheten för att förebygga framtida skador. Ambitionen är att så många som möjligt får blodad tand att ta sig vidare till Rookie gul.

Aktiviteter: Uppnå 7-8 tävlingar under året,  representera klubben i seriespel, klubbens egna tävlingar. Uppmuntras att deltaga i SM, Salk open, Båstadtennis, Next Generation, klubbutbyten, träningsläger, organiserad fys. Hjälpa till som funktionärer/domare på hemmatävlingar. Ingår en stomkallender gällandes tävlingar samt viss uppföljning/coachning kring turneringar. Möjlighet att bli inbjuden till extra träningar kring lov och de större tävlngarna.

tennis Serve
Tennisdubblar

Rookie Gul

ROOKIE GUL: (11-18 år. ) – I rookie gul har man genom sitt intresse för tävlingstennis på nationell nivå och glöd på träningar visat att man hör hemma i denna grupp. Du har tagit ett steg vidare från Rookie Blå och förstår i samförstånd med tränare vad som förväntas av dig. Du visar en stor glöd på träningar/matcher, samt visar en stor respekt gentemot dina träningskompisar. Du uppmuntras att ta steget vidare till Pro National genom att gå vidare i KTK:s tränings och utbildningsprogram. Genom att alltid ge 100%, kunna kräva 100% tillbaka i form av engagemang av tränare. Man skall vara motiverad att träna tennis 4-6ggr/vecka. Representera Kungsbacka Tennisklubb på allra bästa sätt.     

                                    

MÅL:  Att utveckla tennisens alla slag. Vi lägger tonvikt vid taktiskt kunnande, men även mentala färdigheter. Som målmedveten och ambitiös tävlingsspelare utvecklar vi alla komponenter.          

AKTIVITETER:   Man skall spela minst 10 nationella tävlingar/år , representera klubben i seriespel, deltaga i SM, RM, Båstadtennis, Next Generation, klubbutbyten, träningsläger, klubbens organiserade fysträningar, fystester. Genom din målmedvetenhet rätt till större uppbackning kring turneringar. Hjälp med stomkallender gällandes tävlingsplanering. Bjuds in till extra träning i samband med lov, större tävlingar. Skall hjälpa till som funktionär/domare vid hemmatävlingar.

PRO NATIONAL

PRO NATIONAL  ( 13 – 20 år )  --   I pro national skall man ta stort ansvar för sin egna tennis. Ha klara rutiner kring tävlingar och träningar. Man ska ha utvecklat ett brett slagregister samt kunna behärska alla typer av slag såväl som i det offensiva som i det defensiva spelet. Motiverad att träna tennis 5-8ggr/veckan, deltaga i klubbens organiserade fysträning, fystester och föra träningsdagbok.

MÅL:  Att lära sig spela mot alla olika typer av spelstilar och kunna utnyttja sina egna styrkor och motståndarens svagheter i matchsituation och börja lära sig hur viktig fysens inverkan på sin prestation och utveckling inom tennisen är.

AKTIVITETER: Spela 15 nationella tävlingar/år, representera klubben i seriespel, deltaga i SM, SALK Open, RM, Båstadtennis, Next Generation, klubbutbyten, träningsläger, ITF/ETA tävlingar i Sverige. Skall hjälpa till som funktionär/domare vid hemmatävlingar. Hjälp med individuell tävlingsplanering samt individuellt samtal 1ggr/termin. Uppföljning/coachning vid större turneringar. Dock måste ett visst antal tävlingsspelare deltaga. Möjlighet till ensamtimmar 3ggr/termin - reducerat pris.

Tennisspelare
Holding Boll & Racket

TENNISSKOLA

Tennisskola: Träningen bedrivs med 4-6 barn per bana/ tränare. Beroende på ålder och nivå sker träningen på anpassad storlek på banan och med anpassad boll. Eleven har själv möjlighet att träna i vår tennisskola upp till 18 års -ålder, beroende på ambition. Det ges möjlighet att träna 1-2 tim/veckan.

Målsättning: Ge eleverna en grundläggande slagteknisk tennisutbildning. Vi lär oss också mycket om rörelsemönster, regler, taktik och poängspel. Genom uppmuntran få så många som möjligt att upptäcka matchmomentet.

Tennisskolan är den största av alla verksamheter i Kungsbacka Tennisklubb. Närmare 200 barn och ungdomar tränar i tennisskolan varje vecka. Beroende på ambition ger vi våra elever förutsättningar för att även börja tävla. 

Aktiviteter: Klubbutbyten, tenniscamp, KM, organiserade aktiviteter i klubbens regi.

bottom of page