top of page

Vår personal

Styrelse

Styrelsen i Kungsbacka Tennisklubb har för närvarande följande sammansättning

(från årsmötet 2021)

 

Styrelse

Fredrik Marthinsen      Ordförande      2 år kvar

Birgitta Barrington       Ledamot          1 år kvar

Mattias Grävare           Ledamot           1 år kvar

Maggan Stenblock      Ledamot           1 år kvar

Martin Stigh                 Ledamot           2 år kvar

Henrik Billger               Ledamot           2 år kvar

Anders Petersson        Ledamot           2 år kvar

Calle Lagnefors           Suppleant         nyval 1 år 

Mikael Hansson           Suppleant         omval 1 år


Revisorer

Clas Rydén (PWC)Revisoromval

N.N.Suppleant 


Valberedning

Mattias Sjöstrand       Ordförande        1 år kvar

Stefan Lindholm         Ledamot             2 år kvar

Mia Skaring                 Ledamot             Nyval 3 år kvar

bottom of page