top of page

Vår personal

Styrelse

Styrelsen i Kungsbacka Tennisklubb har för närvarande följande sammansättning

(från årsmötet 2023)

 

Styrelse

Fredrik Marthinsen      Ordförande      1 år kvar

Anki Cederström         Ledamot          2 år kvar

Mattias Grävare           Ledamot           2 år kvar

Maggan Stenblock      Ledamot           2 år kvar

Martin Stigh                 Ledamot           1 år kvar

Henrik Billger               Ledamot          1 år kvar

Anders Petersson        Ledamot           1 år kvar

Calle Lagnefors           Suppleant         omval 1 år 

Mikael Hansson           Suppleant         omval 1 år


Revisorer

Fredrik Boberg  (PwC) Revisoromval

N.N.Suppleant 


Valberedning

Mattias Sjöstrand       Ordförande        1 år kvar

Stefan Lindholm         Ledamot             2 år kvar

Lotta Ljungkull            Ledamot         Nyval 3 år kvar

bottom of page